چند رسانه ای

طراحان دنیای رایانه نمونه کار های چند رسانه ای فراوانی را برای نهاد ها و شرکت های دولتی وخصوصی طراحی و ساخته است، کیفیت بالا کار های ارائه شده توسط طراحان دنیای رایانه باعث کسب مقام برای برخی محصولات تولیدی شده است.