مشتاMoshta

مسابقه مشتا طراحی شده و ساخته شده برای برنامه محبوب شو بندر میباشد.گرافیک جذاب و خیره کننده آن همراه با فضای بومی یکی از زیباترین مسابقات را در سیمای خلیج فارس بوجود آورد.

Play