مستند صنایع کشتی سازی

این مستند به سفارش مجتمع صنایع کشتی سازی فرا ساحل ایران(ندیم گستر خلیج فارس) در 15 دقیقه تهیه شده است. این مستند مجموعه ای از تصاویر گرفته شده توسط تیم دنیای طراحان رایانه می باشد که با تلفیق تصاویر انیمشن ساخته شده گروه و مونتاژ حرفه ای بصورت یک مستند 15 دقیقه ای بی نظیر در آمده که توانایی ها وقابلیت های مجموعه صنایع کشتی سازی فرا ساحل (ندیم گستر خلج فارس) را به نمایش می گذارد.